Bygningsakustik

Bygningsakustik handler om måden hvorpå lyd udbredes og videreføres mellem to eller flere lokaler igennem bygningskonstruktioner og installationer.

Beregninger af bygningsakustiske forhold er vigtige i forhold til gennemgang og optimering af byggeprojekter. Med moderne software, er det i dag muligt at beregne parametre som trinlyd og lydisolation af de indbydes konstruktioner og elementer med meget lav usikkerhed, inden de bliver opført for dermed at undgå dyre og bekostelige ombygninger.

Udførelse af feltmålinger er også en stor del af det bygningsakustiske fagområde og bliver ofte udført med henblik på udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af funktionskrav i henhold til BR15 og DS490, samt andre vejledninger og anvisninger for nyopførte boliger.

I forbindelse med renovering og ombygninger, kan det være yderst relevant at udføre lydmålinger af de eksisterende bygninger, for efterfølgende at kunne vurdere og beregne de bygningsakustiske forhold med henblik på hvilke tiltag der er behov til at udbedre i forhold til BR’s funktionskrav og DS 490 lydklassifikation af boliger.


Inden for bygningsakustik beskæftiger vi os med følgende:

KONTROLMÅINGER VED OMBYGNING, RENOVERING OG VED OPFØRELSE AF NYE EJENDOMME:
- Feltmålinger i forbindelse med godkendelse af nye ejendomme
- Feltmålinger v/ renovering af boligbyggeri, sammenlægning af boliger, ombygning ml. erhverv/privat bolig m.m.

UDARBEJDELSE AF DOKUMENTATION:                                                                                               
Udarbejdelse af dokumentation og målebilag til fremsendelse til offentlige myndigheder i forbindelse med byggesagsbehandling, byggetilladelser, samt brugstilladelser.

TEKNISKE BEREGNINGER AF BYGNINGER:
Bygningsakustiske beregninger i henhold til 12354 metoden i forbindelse med opførelse af nybyggeri og ved renovering af eksisterende ejendomme.