Arbejdsmiljø og akustik: Udarbejdelse af akustikløsninger, projektering af akustisk arbejdsmiljø og forbedring af akustiske forhold

Der kan i dag - nærmest - ikke herske tvivl om, at et tidssvarende og tilpasset akustisk indeklima forbedrer trivsel og tilfredshed i arbejdssituationer, og er med til at give et markant løft i form af mere tilfredse medarbejdere, kunder og brugere.

Gode akustiske rammer og et godt indeklima bør ikke undervurderes. Nyere forskning viser at forstyrrende uønsket støj giver store arbejdsrelaterede problemer i form af manglende koncentrationsevne, nedsat effektivitet, forøger stress symptomer og direkte påvirker helbredet negativt.

Projektering og sikring af et godt akustisk arbejdsmiljø kræver ofte brug af flere af akustiske fagområder, herunder rum- og bygningsakustiske målinger, samt beregninger og gennemgang af materialer m.m.

Sound Invision udarbejder projekteringsforslag til videre handlingsplaner ud fra rummets funktion. Vi udarbejder forslag til placering af arbejdspladser og støjkilder, samt med forslag til indretning og valg af akustiske materialer.