Rum-akustik

Rumakustik handler om måden hvorpå lyd skabes, udbredes og opfattes gennem vores hørelse i forskellige situationer, - i forskellige typer lokaler.

Det kan være et eller flere sammenhængende lokaler, der udgør rammerne for den aktuelle rumakustik. Vigtigt er, at lydforholdene lever op til de lydkrav, der er angivet i bygningsreglementet og anvisninger fra arbejdstilsynet med henblik på at skabe et tidssvarende og sundt akustisk indeklima.

Rumakustik defineres ud fra flere parametre, hvor især efterklangstiden spiller en afgørende rolle. Men også støjniveau, talekendelighed og absorptionsareal er parametre, hvor der kan udføres målinger og laves beregninger for således at dokumentere de rumakustiske forhold i henhold til rummets anvendelse, samt for at overholde funktionskrav fra myndigheder og bygherre.

Sound Invision udfører målinger og beregninger af rumakustiske forhold med udarbejdelse af dokumentation.
Endvidere tilbyder vi rådgivning og projektering med forslag til konkrete løsninger i henhold til byggeplanlægning, overholdelse af funktionskrav og med hensyn til de arkitektoniske- og økonomiske rammer.

En tilpasset rumakustik i store- som små rum, fra enkelte kontorpladser til storrumskontorer, i teater- og koncertsale, restauranter og uddannelsesinstitutioner, skaber de bedste rammer for arbejdsglæde, bedre læringsvilkår og øget komfort.

Sound InVision er medlem af Dansk Akustik Selskab

DAS logo