Rum- og bygningsakustiske lydmålinger

Hos Sound InVision udfører vi lydmålinger og rapportering i henhold til certificerede standarder inden for orienterende lyd- og støjmålinger, luftlydsisolation, efterklang-, trinlyd- og STI-PA målinger m.fl.

Målingsmetoder sker i henhold til bygningsreglementets bekendtgørelser jvnf. SBI anvisning 217 og 218, DS 490, DS/EN ISO/140 og DS/EN ISO16283, - herudover målinger i forbindelse med lovpligtig test af varslingssystemer jvnf. DBI ansvisning 024.

Dokumentation 

Alle målinger bliver leveret med fuld dokumentation til fremsendelse til relevante myndigher med henblik på brugstilladelse m.m. samt en evt. detaljeret beskrivelse af jeres lydforhold til videre brug i handlingsplaner for nye tiltag inden for akustikregulering.

Vi har solid erfaring og bred viden inden for akustikmåling og lydrapportering til renoveringsbyggeri, institutioner, åbne kontormiljøer, call-centre, gymnastiksale, audiotorier, biografer, AV-studier, hjemmebiografer, private boliger, (samtalekøkken mv.) samt varslingsanlæg.

Som seriøs partner og virksomhed, er vore kunder sikret kvalificeret og professionel service. Vi holder os løbende opdateret i forhold til lovgivning, miljøkrav og anvisninger, så vi altid er parat til at løse en opgave ud fra bedste forudsætninger og nyeste viden inden for rum- og bygningsakustik.

For besigtigelse af lokaler, tilbudsgivning eller spørgsmål til lydmålinger, kontakt os på 38 11 10 70 / 4043 3797 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bygningsakustik
Bygningsakustiske lydmålinger Læs mere
Rumakustik
Rumakustiske lydmålinger Læs mere

Udførelse af lyd- og kontrolmålinger

Lydmålinger

Kontrolmålinger i henhold til BR08, BR10 og BR15 omfattende grænseværdier og funktionskrav inden for rum- og bygningsakustik, akustisk indeklima, arbejdsmiljø, støj på arbejdspladser m.m.

Dokumentation

Ved udførelse af lyd- og kontrolmålinger udarbejdes dokumentation af de aktuelle lydforhold i form rapporter, lydnotater samt målebilag for hver enkelt måling.

Lydmålinger

Trinlyd
Måling af trinlydsniveau mellem etageadskillelse
Efterklangstid
Måling med henblik på akustisk regulering af lyd-­ og støjforhold
Luftlydisolation
Udføres mellem vægge og gulv konstruktioner (påkrævet i henhold til bygningsreglementet)
STI-PA
Målinger i henhold til krav om taleforståelighed i forskellige typer rum, samt for krav til talegenkendelighed igennem varslingssystemer.
Støjmålinger
Måling af tekniske installationer m.m.
Niveaumålinger
Målinger af højtaleres lydstyrke og frekvensområde m.m.