Lyd- og dokumentationsmåling af efterklangstid

I henhold til bygningsreglementet skal efterklangstiden være reguleret i overensstemmelse med rummets anvendelse. Der er forskellige krav til efterklangstiden i forskellige rumtyper og deres anvendelse, herunder udfører vi lydmåling af efterklangstiden i undervisningsbygninger og daginstitutioner og i forhold til vejledende grænseværdier for taleforståelse i lokaler til undervisning og møderum. 

Sound InVision udfører godkendte og standardiserede kontrolmålinger af efterklangstiden, - såvel før, under og efter et byggeri skal stå færdigt. Målingerne bliver udført i henhold til byggeherre krav og gældende funktionskrav i bygningsreglementet med henblik på at opfylde et tilfredsstillende, sundt og godt akustisk indeklima.

Måling af efterklangstiden bliver udført efter standardiserede målemetoder i henhold til gældende funktionskrav ved nybyggeri eller renovering af byggeri, samt iht. gældende lovkrav og funktionskrav under gældende bygningsreglement

Rum-akustik i arbejdsrum og kontorbygninger

Endvidere udfører vi lydmålinger af efterklangstiden i kontorbygninger og i arbejdsrum i henhold til arbejdstilsynets vejledninger, samt SBI-anvisninger for mindste krav til efterklangstidens grænseværdier og absorptionsareal for at sikre et sundt og tilfredsstillende akustisk indeklima.

Akustikrapport inkl. dokumentation med målebilag

Ud fra foreliggende måleresultater, samt en analyse af rumtype, rummets indretning og rummet anvendelse bliver lydrapporten udspecificeret med konkrekte måleresultater over de akustiske forhold.
Ved særlige krav til rummets akustiske forhold kan vi lave akustiske beregninger.

Forslag til akustiske forbedringer og akustikløsninger

Vi udarbejder forslag til akustikløsninger og forbedringer ud fra opgavens omfang og formål. Skriv til os angående lydmåling eller akustikløsninger: 

Efterklangsmåling SoundInVision

 

 

Kontaktinfo-akustik-lydmåling

Bygningsakustik
Bygningsakustiske lydmålinger Læs mere
Rumakustik
Rumakustiske lydmålinger Læs mere

Udførelse af lyd- og kontrolmålinger

Lydmålinger

Kontrolmålinger i henhold til BR08, BR10 og BR15 omfattende grænseværdier og funktionskrav inden for rum- og bygningsakustik, akustisk indeklima, arbejdsmiljø, støj på arbejdspladser m.m.

Dokumentation

Ved udførelse af lyd- og kontrolmålinger udarbejdes dokumentation af de aktuelle lydforhold i form rapporter, lydnotater samt målebilag for hver enkelt måling.

Lydmålinger

Trinlyd
Måling af trinlydsniveau mellem etageadskillelse
Efterklangstid
Måling med henblik på akustisk regulering af lyd-­ og støjforhold
Luftlydisolation
Udføres mellem vægge og gulv konstruktioner (påkrævet i henhold til bygningsreglementet)
STI-PA
Målinger i henhold til krav om taleforståelighed i forskellige typer rum, samt for krav til talegenkendelighed igennem varslingssystemer.
Støjmålinger
Måling af tekniske installationer m.m.
Niveaumålinger
Målinger af højtaleres lydstyrke og frekvensområde m.m.